2018: Kateřina Šedá

 
 

KATEŘINA ŠEDÁ: UNES-CO

 

Fotografie © Roman Franc/ Kateřina Šedá

 

Česko-Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018 představí projekt umělkyně Kateřiny Šedé, který zkoumá, jak cestovní ruch ovlivňuje život ve městech. Tématem bienále je Freespace, volně přístupný prostor vyjadřující velkorysost ducha a smysl lidskosti jakožto centrální funkce architektury.

Projekt Kateřiny Šedé se dotýká dnes často diskutovaného tématu – nárůstu turismu a s tím souvisejících problémů. Tím největším je postupné vylidňování center měst a stěhování obyvatel do okrajových částí města. To bohužel vede k tomu, že se z měst stávají jen prázdné kulisy, kde prakticky neexistuje „normální život“. Průzkumem v konkrétním městě a následnou analýzou umělkyně překvapivě identifikovala shodné rysy s tzv. vyloučenými lokalitami a rozhodla se podle toho hledat řešení.

Pro svůj projekt si autorka vybrala dvě z těchto měst. Jde o Český Krumlov a italské Benátky, kde bude Bienále architektury probíhat. V případě Českého Krumlova je dnes historické centrum prakticky již neobývané, v případě Benátek k tomu, podle statistik, dojde v roce 2030.

Zvrátit tento trend se pokusí firma UNES-CO, kterou autorka pro tento projekt vytvoří. Cílem společnosti je postupné „znovuzateplování“ vylidněných center měst. Benátský pavilon  se tak promění v sídlo této společnosti, která reaguje na situaci, jenž vzniká na místech zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO.  Firma představuje na příkladu Českého Krumlova koncept, který pomocí nových pracovních míst vrací do měst postižených přemírou turismu normální život a normální činnosti.

Kateřina Šedá (1977) dlouhodobě využívá jako nástroj a prostředek své umělecké tvorby sociální architekturu. Roky pracuje se skupinami obyvatel v různých lokalitách – od zdí odděleného přepychového městečka v Kalifornii, přes městečka satelitní, sídliště či vesnice, kde kvůli blízkosti velkého města „nic není“, až po sociálně vyloučené lokality ve střední Evropě. Její dlouhodobá práce s mezilidskými vztahy má za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo sociální izolace. Pomocí jejich vlastní (vyprovokované) aktivity a díky novému využití všedních prostředků se pokouší probudit trvalou změnu v jejich chování. Kateřina Šedá za svou práci obdržela řadu cen, loni jí byla udělena cena Architekt roku 2017.

www.unes-co.cz